Ons beleid

De stichting Buzinezzclub Foundation is opgericht in 2012, aanvankelijk onder de naam Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap. De reikwijdte van de stichting is sindsdien steeds verder verbreed en op 1 oktober 2021 zijn de statuten van de stichting gewijzigd, zodanig dat stichting Buzinezzclub Foundation functioneert als een Algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet Rijksbelasting. Op deze pagina vind je onze statuten, het beleidsplan, ons laatste jaarverslag, het bezoldigingsbeleid en de reglementen.

Vermelding kvk en RSIN

Stichting Buzinezzclub Foundation
KVK 56510756 RSIN 852162091