ClubForum*24:
Leave No Youngster Behind

Het ClubForum*24 wil concrete oplossingen formuleren waarmee het nieuwe kabinet aan de slag kan. Hiernaast streven we vooraf naar een gezamenlijke verklaring vanuit de wethouders om een oproep aan het kabinet te doen: Leave no Youngster Behind. Er is een grote groep onzichtbare werkloze jongeren en gezien de grote tekorten op de arbeidsmarkt, kunnen deze jongeren een groot verschil maken in Nederland.

Datum & Locatie

Datum: 12 september 2024
Tijd: 14.30u – 18.00u
Locatie: Raadszaal Sociaal Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag

ClubForum*22

De derde editie focust op kansenongelijkheid en de grote onzichtbare jeugdwerkloosheid. Locatie is het hart van de polder: de Raadszaal van de Sociaal-Economische Raad (SER). We hebben vele inspirerende sprekers: wethouders uit het hele land en andere prominente aanjagers.

ClubForum*20

In 2020 vond de tweede editie plaats van het Forum, met een bijzondere openingstoespraak van Kim Putters (Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau). Deze editie stond in het teken van jeugdwerkloosheid en de structurele problemen die spelen onder jongeren.

Met inhoudelijke bijdragen van o.a met de volgende sprekers:
Ton Wilthagen (Professor Arbeidsmarkt Tilburg University),
Bert van Alphen (Wethouder SZW Den Haag),
Marco Florijn (Programmaleider Jongeren INC bij FNO),
Peter Heijkoop (Wethouder Werk en inkomen Dordrecht),
Esmah Lahlah (Wethouder Arbeidsparticipatie Tilburg) en
Linda Voortman (Wethouder Werk en inkomen Utrecht).

ClubForum*17

In 2017 vond de eerste editie plaats van het Forum, met een bijzondere openingstoespraak van Koningin Máxima. Deze editie stond in het teken van jeugdwerkloosheid en de structurele problemen die spelen onder jongeren.

Met inhoudelijke bijdragen van o.a professor Ton Wilthagen (Tilburg University), voormalig wethouder Staf Depla, Auteur Henk Spies, Thijs Eradus (Collectief040) en Leo van Loon, oprichter BuzinezzClub & WerkClub.