ClubForum*24 Logo

ClubForum*24 – Leave No Youngster Behind

De Buzinezzclub Foundation en Goldschmeding Foundation organiseren op 12 september het Clubforum*24. Met dit forum willen de organisatoren de onzichtbare jeugdwerkloosheid onder de aandacht brengen en oplossingen formuleren om tot 100% jeugdwerkgelegenheid en kansengelijkheid te komen in Nederland. Hierdoor maken we ook alle jongeren in een kwetsbare positie kansrijk op de arbeidsmarkt.

Het doel van de dag: concrete oproep aan het nieuwe kabinet

Het Forum wil concrete oplossingen formuleren waarmee het nieuwe kabinet aan de slag kan. Hiernaast streven we vooraf naar een gezamenlijke verklaring vanuit de wethouders om een oproep aan het kabinet te doen: Leave no Youngster Behind. Er is een grote groep onzichtbare werkloze jongeren en gezien de grote tekorten op de arbeidsmarkt, kunnen deze jongeren een groot verschil maken in Nederland. Er is meer budget nodig voor gemeenten om deze jongeren te bereiken en begeleiding naar de arbeidsmarkt te kunnen bieden.

De tweede focus van de dag ligt op impactmeting van interventies in arbeidstoeleiding. Dit klinkt misschien als een saai onderwerp, maar bepaalt wel hoe slim we ons belastinggeld uitgeven en of en hoe snel jongeren de arbeidsmarkt bereiken en op welke positie. Dit is voor henzelf belangrijk qua inkomen en carrière kansen en voor de BV Nederland want hoe meer zij uit zichzelf halen, hoe meer we met zijn allen verdienen.

Datum & locatie

Datum: 12 september 2024
Tijd: 14.30u – 18.00u
Locatie: Raadszaal Sociaal Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60,
2594 AW Den Haag

Programma

14.30u Inloop
15.00u Opening door Leo van Loon
15.15u Keynote Leonard Geluk (VNG)
15.45u Vragen uit de zaal
16.00u Video intermezzo en change over naar panelgesprekken
16.20u Interactieve panelgesprekken in break-out rooms
17.20u Change over van panelgesprekken naar plenaire zaal
17.30u Afsluiting en borrel

Praktische zaken

De dresscode is informeel.

De twee centrale thema’s: de nieuwe wet van school naar werk en impactmeting van interventies worden in een keynote speech door Leonard Geluk neergezet vanuit de visie van de VNG op Nederland in 2040.

Panelgesprek 1: De nieuwe wet van school naar duurzaam werk

De plek van je wieg bepaalt veel voor je kansen in Nederland. Kansenongelijkheid is zelfs te vinden in ons fiscale stelsel. De nieuwe wet van school naar duurzaam werk wil de jongeren in een kwetsbare positie in het mbo-onderwijs een boost geven, waardoor ook zij alles uit zichzelf en hun leven kunnen halen. Hoe kijken gemeenten, mbo-instellingen en het bedrijfsleven naar de kansen en mogelijkheden die deze wet biedt?

Panelgesprek 2: Impactmeting van interventies: best practices in Nederland

De focus in dit panelgesprek ligt op impactmeting van interventies in arbeidstoeleiding. Dit klinkt misschien als een saai onderwerp, maar bepaalt wel hoe slim we ons belastinggeld uitgeven en of en hoe snel jongeren de arbeidsmarkt bereiken en op welke positie. Dit is voor henzelf belangrijk qua inkomen en carrière kansen en voor de BV Nederland want hoe meer zij uit zichzelf halen, hoe meer we met zijn allen verdienen.